آلبوم چسبی

آلبوم چسبی آلبومهایی هستند که برای چندین سایز مختلف عکس مورد استفاده قرار میگیرند. البوم چسبی یک آلبوم عکس مقرون به صرفه بشمار میرود چرا که شما به جای خرید چند آلبوم برای سایز های مختلف یک آلبوم میخرید.

آلبوم چسبی

البوم چسبی یکی از تولیدات قدیم و ابتدایی آلبوم عکس میباشد.

نحوه‌ی استفاده و قرار دادن عکس داخل آلبوم چسبی به این شکل میباشد که. سلفون چسبی روی برگه های آلبوم را بلند میکنیم. و عکس ها را به شکل دلخواه روی برگه های قرار می دهیم و بعد سلفون چسبی را روی عکس ها  میکشیم.

با آرزوی یک خرید عالی برای شما.