البوم شومیزی 29.24 مدل حافظ
البوم شومیزی 29.24 مدل حافظ
البوم شومیزی 29.24 مدل حافظ
البوم شومیزی 29.24 مدل حافظ
البوم شومیزی 29.24 مدل حافظ
البوم شومیزی 29.24 مدل حافظ
البوم شومیزی 29.24 مدل حافظ
البوم شومیزی 29.24 مدل حافظ

البوم شومیزی 29.24 مدل حافظphoto album shumizi hafez


البوم شومیزی 29.24 مدل حافظ دارای برگه های داخلی در ابعاد 29.24 سانتی متر می باشد. که قابلیت گنجایش عکس تا سایز 20.25 را در خود جای میدهد. نکته بسیار مهم در مورد البوم شومیزی که باید بدانید. اینکه این آلبوم ها محدویتی در سایز عکس ندارند.